گزارش کارآموزی اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)

گزارش کارآموزی اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)

 

گزارش کارآموزی اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)

فایل مربوط به کارآموزی اینجانب در اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب(مرکز شیراز)می باشد.

چکیده: گزارش  کارآموزی پیش رو شرح نسبتاً کاملی از آن چه که اینجانب طی مدت زمانی حدود 2 ماه در مدریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی شیراز  مشاهده کردم و آموختم، می باشد. این گزارش شامل3 فصل می باشد.  در فصل اول به معرفی سازمان  پرداخته شده است. فصل دوم مربوط به شرح کارهایی است که در سازمان مذکور  به عنوان یک کارآموز انجام دادم.  در فصل سوم  شرح کامل تری از دو مورد از کارهایی است که در فصل دوم معرفی می شود. این گزارش شامل چهار پیوست است. در انتهای گزارش نیز مراجعی که در تحقیقات خود استفاده کرده ام را معرفی می کنم.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول: معرفی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد نی مرکز شیراز
 • مقدمه
 • تاریخچه یمدیریت زمین شناسی واکتشافات معدنی مرکز شیراز
 • اهداف
 • فعالیت
 • پروژه های انجام شده توسط کارشناسان سازمان
 • اهم مطالعات متفرقه
 • برخی خدمات ارئه شده
 • بخش های مختلف سازمان
 • بخش اکتشاف
 • شرح کاملی از کار
 • مرحله شناسایی و پی جویی
 • شناسایی سنگ شناسی و رخساره ای
 • شناسایی ژئومورفیکی
 • نشانه های سن سنجی
 • نشانه های ژئوشیمیایی
 • نشانه های ژئوفیزیکی
 • مرحله اکتشاف اولیه
 • مرحله اکتشاف پایانی
 • بخش زمین شناسی ناحیه ای
 • تاریخچه زمین ساختی شهرستان شیراز
 • کلیات زمین شناسی و ریخت شناسی محدوده شیراز
 • تحلیل زمین ساخت سطحی وزیر سطحی شیراز
 • بخش فنی
 • عمده ی فعالیت
 • شرح کاملی از کار
 • پیشنهادات
 • نیازمندی ها
 • اهداف
 • بخش زمین ساخت
 • گزارشات تهیه شده
 • بخش فسیل شناسی
 • عمده فعالیت
 • شرح کاملی از کار
 • اهداف
 • مراحل کار
 • نمونه برداری از رخنمون های سنگی
 • آزمایشگاه شیمی
 • آزمایشگاه شیمی مواد
 • آزمایشگاه تهیه مقطع نازک و پالیش
 • کروه کوهنوردی ژئو پارس
 • فصل دوم: کارهایانجامشدهدردوره یکارآموزی
 • مقدمه
 • جغرافیای استان
 • آب و هوا
 • ناحیه کوهستانی شمالی
 • ناحیه مرکزی
 • ناحیه جنوب و جنوب خاوری
 • بادهای شمالی
 • بادهای باختری
 • توده های هوای جنوبی
 • چشمه ها و ابشار های استان فارس
 • رودخانه ها و آبشارها
 • چشمه ها
 • پوشش گیاهی
 • حیات وحش مناطق حفاظت شده
 • کوه ها و غارها
 • دریاچه بختگان
 • دشت ها و دره ها
 • دریاچه ها و تالاب ها
 • شرح سازندهای محدوده شیراز
 • سازند فهلیان
 • سازند کندوان
 • سازند داریان
 • سازند کژدمی
 • سازند سروک
 • سازند گورپی
 • سازند تاربور
 • سازند ساچون
 • سازند قربان
 • ساند مارنی ساچون
 • سازند پاپده
 • سازند جهرم
 • سازند آسماری
 • سازند رازک و کچساران
 • سازند میشان
 • سازند آغاجاری
 • سازند بختیاری
 • عکس های هوایی
 • تاریخچه
 • مزایای عکس های هوایی نسبت به نقشه
 • معایب عکس های هوایی نسبت به نقشه
 • کاربرد عکس های هوایی
 • استریوسکوپی و تفسیر عکس های هوایی
 • بازدیدهای انجام شده با همکاری گروه کوهنوردی ژئوپارس
 • گارگاه آموزشی و عملیات صحرایی منطقه درود زن
 • بازدید از منطقه قلات
 • ژئوشیمی شهری
 • گزارش نویسی زمین شناسی منطقه
 • نرم افزار google earth & ArcGIS
 • فصل سوم: نگارش گزارش زمین شناسی منطقه
 • مقدمه
 • گزارش بررسی ساختار زمین شناسی و لرزه خیزی روستای والفجر
 • دیدگاه کلی
 • زمین شناسی ناحیه ای
 • زمین شناسی منطقه طرح
 • گزارش بررسی ساختار زمین شناسی و لرزه خیزی منطقه بهشت مکان
 • دیدگاه کلی
 • زمین شناسی ناحیه ای
 • زمین شناسی منطقه طرح
 • گزارش بررسی ساختار زمین شناسی ولرزه خیزی منطقه چک گلاب
 • دیدگاه کلی
 • زمین شناسی ناحیه ای
 • زمین شناسی منطقه طرح
 • گزارش بررسی زمین شناسی و لرزه خیزی منطقه زنگویه
 • دیدگاه کلی
 • زمین شناسی ناحیه ای
 • زمین شناسی منطقه طرح
 • تشکر و قدردانی
 • مراجع

...

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 100

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 24 بازدید