سیستم های اتوماتیک اطفای حریق

سیستم های اتوماتیک اطفای حریق

 

سیستم های اتوماتیک اطفای حریق

امروزه در صنایع پیشرفته برای مهار و خاموش کردن از سیستم هایی بهره می برند که نسبت به مورد آتش سوزی عکس العمل و سرعت متناسب را برخوردار باشد.

سیستم های اتوماتیک اطفاء به چند دسته تقسیم می شوند:

 • 13-1 : Foam : سیستم کف
 • 13-2 : Halon : گاز هالون
 • 13-3 : Deluge : سیستم سیل آبی
 • 13-4 : Wet Pipe : سیستم تر
 • 13-5 : Dry Pipe : سیستم خشک
 • 13-6 : Alternate : سیستم متناوب
 • 13-7 : Pre Action : محاسن سیستم بیش فعال
 • 13-8 : Sprinkler : آب افشان
 • 13-8-1 : Activation Mechanism : سیستم عمل کننده
 • 13-8-2 : Orifice : درجه تنظیم
 • 13-8-3 : Deflector : منحرف کننده
 • 13-9 : شاخص عملکرد آب افشان
 • 13-9-1 : Standard Sprinkler : آب افشان استاندارد
 • 13-9-2 : Fast Response : آب افشان سریع
 • 13-10 : Sprinkler Types : انواع آب افشان (از نظر نوع پاشش آب)
 • 13-10-1 : Conventional Type : متعارف
 • 13-10-2 : Spray Type : مه آب
 • 13-11-1 : Conventional Type : متعارف
 • 13-11-2 : Residential Type : مخصوص منازل مسکونی
 • 13-11-2 : Spray Type : مه آب
 • 13-12 : Sprinkler Types : انواع آب افشان (از نظر جهت پاشش آب)
 • 13-13 : عوامل موثر در سطح زیر پوشش
 • 13-14 : Discharge : مقادیر تخلیه آب از آب افشان
 • 13-15 : Coverage : سطح حفظتی
 • 13-15-1 : برطبق استاندارد NFPA 13-5.1
 • حداقل فشار (P psi) بر طبق استاندارد : BS 5306
 • 13-15-2 : برطبق استاندارد EN
 • 13-15-3 : کریدور
 • 13-15-4 : سقف های شیبدار Pitch
 • 13-15-5 : موانع
 • 13-16 : مواردی که نیاز به نصب آب افشان نمی باشد:
 • 13-17 : دمای عملکرد آب افشان S
 • 13-18 : منابع تغذیه آب اصلی
 • 13-18-1 : مشخصات سیستم مسکونی Residential
 • 13-18-2 : مشخصات سیستم تر Wet

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 41

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 7 بازدید