آزمایشگاه ماشین 2 تنظیم سرعت موتور آسنکرون به روش تغییر فرکانس

آزمایشگاه ماشین 2 تنظیم سرعت موتور آسنکرون به روش تغییر فرکانس

 

گزارش کار آزمایشگاه ماشین 2 تنظیم سرعت موتور آسنکرون به روش تغییر فرکانس

قسمتی از متن: سرعت سنکرون یک موتور القایی، با تغییر فرکانس خط قابل کنترل است برای رسیدن به چگالی شار تقریبا ثابت، ولتاژ خط نیز باید مستقیما با فرکانس تغییر کند لذا حداکثر گشتاور تقریبا ثابت باقی می ماند. موتور القایی که به این نحو مورد استفاده قرار گیرند مشخصه هایی شبیه به موتور DC با تحریک مستقل را دارد که شار آن ثابت و ولتاژ آرمیچرش متغییر می باشد. از معیار توجه عمده، شکل منحنی گشتاور- سرعت موتور در حد فرکانس در محدوده کار و نیز گشتاور راهاندازی و ترمزی است. گشتاور از روی نحوه مدیریت ولتاژ ترمینال با تنظیم فرکانس تعیین می شوند واضح است که برای ایمنی کار یک موتور خاص در حداکثر چگالی شار در فاصله هوایی در محل محدوده سرعت آن، ولتاژ فاصله هوایی باید متناسب با فرکانس f ،تنظیم شود. با انجام این کار حداکثر گشتاور موجود از موتور القایی در هر فرکانس تنظیمی بدست می آید. در یک سیستم عملی، ولتاژ ترمینال V چنان کنترل می شود که V/f ثابت باشد. نام این کنترل ولت بر هرتز است.  اگر فرکانس الکتریکی ولتاژ اعمال شده به استاتور یک موتور القایی تغییر کند، آهنگ چرخش میدانهای مغناطیسی آن نیز متناسب با تغییر فرکانس تغییر می کند. و نقطه بی باری منحنی  مشخصه گشتاور- سرعت نیر به همراه آن تغییر می کند سرعت سنکرون موتور در شرایط نامی را سرعت پایه می نامند. با استفاده از فرکانس متغییر می توان سرعت موتور را در بالاتر یا پایین تر از سرعت پایه کنترل کرد...

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 8

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 9 بازدید