مفهوم شناسی دین

مفهوم شناسی دین

 

عنوان مقاله: مفهوم شناسی دین

قسمتی از متن: برای تبیین مفهوم دین از دیدگاه فلسفی، باید ابتدا به تعریف و تشریح واژه «فلسفه» و نقش و هدف آن در عرصه اندیشه بشری نظری افکند. برتراند راسل (1971) در کتاب «تاریخ فلسفه غرب» ، مفهوم و تصور فلسفی را محصول دو عامل«دینی و اخلاقی» از یک طرف و «علمی» از طرف دیگر دانسته ودر ادامه فلسفه را حد وسط الهیات و علم بر می شمرد. مانند الهیات، مشتمل بر موضوعاتی است که دانش قطعی درباره آن ها نمی آید. و وجه شباهتش به علم از آن جهت است که به جای سنت و وحی (الهام) بر عقل بشر تکیه دارد. هالینگ دیل (1370) می نویسد: کار فلسفی در گسترده ترین معنای واژه شامل دو فرایند «ارزیابی و نظم بخشی »است. فیلسوف می کوشد تا ارزش و اطمینان پذیری دانشی را که درباره خود و جهان داریم و ارزش و اطمینان پذیری عقیده هایی را که درباره ماهیت بر می گزینیم، معلوم کند.... کار فلسفی، بررسی پرسشهای خاص با شیوه های خاص است.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • معانی دین در قرآن
 • تبیین دین از دیدگاه جامعه شناختی
 • کنش اجتماعی دین
 • سازگاری
 • حمایت اجتماعی
 • مهار اجتماعی
 • تقویت ارزش های اخلاقی
 • تبیین دین از دیدگاه روان شناختی
 • رویکرد انگیزشی به دین
 • کنش انگیزشی دین
 • رویکرد روان تحلیل گری به دین
 • رویکرد یادگیری اجتماعی به دین
 • رویکرد شناختی به دین
 • کنش شناختی دین
 • کنش دین در بهداشت روانی
 • کنش روان درمانگری دین
 • تبیین ساختاری دین
 • نظریات صاحب نظران غربی
 • دیدگاه شهید محمدباقر صدر
 • ساختار دین از دیدگاه صاحب نظران مسلمان
 • دیدگاه ابوحامد غزالی
 • دیدگاه استاد مطهری
 • منابع

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 67

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 11 بازدید