آموزش 3ds max کامل و تصویری

آموزش 3ds max کامل و تصویری

 

آموزش کامل و تصویری ۳DS MAX

آموزش کامل و تصویری ۳DS MAX

این آموزش شامل 15 درس به صورت تصویری از مقدماتی تا پیشرفته میباشد که شامل موضوعات زیر است:

آشنایی با محیط ۳DS MAX که شامل:

 • نوار منو
 • آموزش فرمان های منوی File
 • آموزش فرمان های منوی Edit
 • آموزش منوی Group
 • مدل سازی شماره ۱
 • نسبت دادن رنگ به اشیاء
 • تمرین
 • مدل رنگ
 • تنظیم نرمالها و همواری اشیاء
 • مدل سازی شماره2
 • ساخت شی Troas Knot
 • ساخت شی Chamfer Box
 • ساخت شی Chamfercyl
 • ساخت شی Oil Tank
 • ساخت شی Capsule
 • ساخت شی Spindle
 • ساخت شی L-EXT
 • ساخت شی Gengcn
 • ساخت شی C-EXT
 • ساخت شی Ring Wave
 • ساخت شی Prism
 • ساخت شی Hose
 • تنظیم نرمالها و همواری اشیا۲
 • آموزش نوار ابزار
 • مدلسازی شماره ۳
 • ساخت اشیاء و معماری
 • شیRailing
 • ساخت شیWall
 • شی Stairs
 • پلکان مارپیچی:Spiral Stairs
 • پلکان ال شکل:L-Type stairs
 • پلکان مستقیم:Straight Stairs
 • پلکان یوشکل:U-Type Stairs
 • مدلسازی شماره۴
 • ساخت اشیاء معماری ۲
 • پارامترهایDoors
 • اشیاءWindows
 • مدلسازی شماره۵
 • ساخت Splines ها
 • Line
 • Rectangle
 • Circle
 • Ellipse
 • Arc
 • Donut
 • N Gon
 • Star
 • Text
 • Helix
 • Section
 • مدلسازی ۶
 • ساخت وایجاد سیستم ها
 • Bone
 • History Dependent
 • IKHIsoIver
 • سیستمRing Array
 • سیستمDaylight وsunlight
 • Biped
 • تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh
 • Mesh
 • Convert یک Object
 • Editable mesh
 • تغییر دهنده ها

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش

 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید