پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

 

پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

چکیده: در این چند سال اخیر با فضایی که در کشور ایجاد شده و مسائلی که در این مدت رخ داده خیلی از بسترها را برای گسترش علم و فراهم کردن زمینه مناسب برای جوانان اهل علم فراهم کرده که با تمام مشکلات و سدهایی که برای رسیدن به خواسته هایشان هست تمام آنان را با جان و دل بپذیرند و هنوز هم در این کشور مشغول به خدمت باشند. اما با تمام این صحبتها درصد بزرگی از جوانان و نخبگان علمی هنوز مایلند به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند . در این میان عوامل و مسائل زیادی چه از نظر سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و .... وجود دارند که باعث دلسرد شدن و مهاجرت نخبگان شده است .

فهرست:

 • مقدمه
 • اهمیت تحقیق
 • تعریف نخبه
 • پدیده مهاجرت مغزها: بحران کشورهای درحال توسعه
 • رهیافتهای حل بحران
 • ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
 • بیان مساله
 • چارچوب نظری
 • نظریه های موجود
 • نظریه راونشتاین
 • نظریه اورتلی
 • نظریه تودارو
 • نظریه سجاستاد
 • نظریه دوگانگی منطقه ای
 • مدل تعادل نئوکلاسیک
 • نظریه وابستگی
 • الگوی مهاجرت زنجیره ای
 • نظریه مورد استفاده
 • تعریف مفاهیم
 • عوامل جاذبه در مقصد
 • عوامل دافعه در مبدا
 • فرار مغزها
 • عوامل موثر در فرار مغزها در ایران
 • راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از فرار مغزها
 • متغیرهای اصلی مسال
 • فرضیه دینامیکی و روابط علی و معلولی
 • نمودار علی معلولی عوامل کاهنده میزان مهاجرت
 • نمودار علی معلولی عوامل افزاینده میزان مهاجرت
 • نمودار علی معلولی کلی
 • سیاست گذاری
 • نتیجه گیری

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 35

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید