پایان نامه رشته تاسیسات (محاسبه بار حرارتی و بار برودتی با نرم افزار و مقایسه چیلر جذبی و تراکمی)

 

پایان نامه رشته تاسیسات (محاسبه بار حرارتی و بار برودتی با نرم افزار و مقایسه چیلر جذبی و تراکمی)

قسمتی از متن: یکی از روش‌های اصلی سرمایش ساختمان‌های مسکونی و عمومی، سرمایش به وسیله گاز طبیعی و یا گاز مایع است. تجهیزاتی که از طریق گاز طبیعی و یا گاز مایع کار می‌کنند چیلر نامیده می‌شوند. چیلر‌ها ادواتی هستند که در موتور‌خانه و یا در مدل‌هایی خاص ( تناژ‌های پائین ) در پشت‌بام و یا محیط باز نصب می‌شوند و با اتصال به یک سیستم تهویه مطبوع نظیر هوا‌ساز و یا فن‌کوئل که هوای تازه ساختمان را تامین می‌کنند با چند انشعاب فضای داخل ساختمان را خنک می‌کنند. چیلر‌های جذبی با توجه به کاربرد در مدل‌های مختلفی ارائه می‌شوند و سیستم‌های عملکرد مختلفی دارند. چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • بخش اول
 • فصل اول سیستم های تبرید
 • دستگاه خنک کننده مرکزی
 • چیلرها
 •  چیلر های جذبی و تراکمی
 • تفاوت های اصلی چیلرهای جذبی وتراکمی
 • شباهت های اصلی چیلرهای جذبی وتراکمی
 • مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی
 • تعمیرات و نگهداری
 • تامین برق ، سوخت و آب
 • مقایسه اقتصادی سیستم تولید برودت
 • انواع مختلف سیستم های جذبی
 • فصل دوم:اجزاء وطرز کار چیلر جذبی
 • سیستم جذبی
 • سیکل های تبرید جذبی
 • اصول کار چیلر جذبی
 • ساختمان و طرز کار چیلرهای جذبی
 • اجزا ء اصلی سیستم جذبی
 • اواپراتور یا تبخیر کننده
 • کندانسور
 • ژنراتور (مخزن مولد)
 • ابزوربر یا محفظه جذب کننده
 • -ـفلوسوئیچ های آب
 • سوئیچ سطح مایع مبرد
 • طراحی ویژه درژنراتور
 • پمپ هاوشیرآلات سرویس
 • سیستم پرچ وواکیوم
 • فصل سوم : تعمیر ونگهداری وبازرسی
 • نگهداری پمپ خلا.
 • روش تعویض روغن پمپ خلا
 • شکستن واکیوم
 • بازرسی لوله وتمیز کردن آن
 • سرویس دستگاه
 • تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر
 • اسیدشویی
 • فصل چهارم :تجهیزات جانبی
 • مقدمه
 • کندانسور آبی
 • کندانسور تبخیری
 • ا جزاء برج خنک کن
 • انواع برج خنک کن
 • سرویس ونگهداری دستگاه
 • کنترل کیفی آب برج خنک کن
 • تخلیه آب برج
 • رسوب گیری لوله کندانسور وابزربر
 • منبع انبساط باز
 • سرویس ونگهداری منبع انبساط
 • منبع انبساط بسته
 • الکتروپمپ سیروکلاسیون
 • دیگ بخار
 • هواساز
 • نحوه عملکرد هواساز
 • فصل پنجم : انواع چیلر جذبی
 • انواع چیلر جذبی
 • تقسیم بندی چیلر از لحاظ ساخت
 • تقسیم بندی چیلر از لحاظ کارکرد
 • چیلر جذبی تک اثره
 • چیلر جذبی شعله مستقیم
 • مزایای چیلر جذبی شعله مستقیم
 • چیلرجذبی دواثره
 • تقسیم بندی چیلرازلحاظ تناژ
 • چیلر جذبی سیلیکاژن – آب
 • فصل ششم:راه اندازی چیلر جذبی
 • احتیاط وتوجه در راه اندازی اولیه
 • تخلیه چیلر
 • -تزریق محلول،مبرد ،الکل
 • تعیین جهت دوران پمپ های محلول ومبرد
 • مراحل stopدستگاه در حالت سرمایش
 • آماده سازی دستگاه در حالت آبگرم مصرفی
 • آماده سازی دستگاه برای حالت گرمایش
 • طریقه روشن وخاموش کردن چیلر ابزربشن
 • برسی غلظت محلول
 • وضعیت چیلر در حین بهره برداری
 •  نکات مهم در راهبری چیلر
 • ضریب عملکرد در سیستم های جذبی
 • عیب یابی سیستم جذبی
 •  کریستالیزه شدن
 • خصوصیات ماده جاذب
 • زوج های مبرد
 • فصل هفتم : نتیجه گیری وراهکارهای پروژه
 • عملکرد ضد کریستالیزاسیون در چیلر جذبی
 • راه های حفاظت از پدیده کریستالیزاسون
 • ـ دلایل ایجاد کریستالیزاسیون
 • کریستال زدائی سریع با پمپ محلول
 • کریستال زدائی سریع با شیر مایع مبرد
 • عملیات رفع کریستال های شدید
 • سیستم خودکار ضد کریستال چیلر شعله مستقیم
 • بخش دوم
 • فصل اول سیستم تبرید
 • چیلر
 • چیلر تراکمی تبخیری
 • ظرفیت و انواع موجود چیلر تراکمی
 • انواع مختلف سیستم تراکمی
 • انتخاب سیستم چیلر تراکمی با کندانسر هوایی
 • چیلر جذبی
 • مهمترین مزایای چیلر جذبی نسبت به تراکمی
 • مقایسه اقتصادی چیلر جذبی و تراکمی
 • سیکل ترکیبی تراکمی و جذبی
 • شرایط کارکرد اقتصادی
 • فصل دوّم ـ اجزاء اصلی سیکل تبرید تراکمی
 • کمپرسورها
 • کمپرسورهای سیلندر پیستونی
 • تقسیم بندی کمپرسورهای پیستونی
 • اجزاء کمپرسورهای پیستونی
 • سیستم روغنکاری کمپرسورهای پیستونی
 • تعمیر و نگهداری کمپرسورهای تبرید
 • انتخاب کمپرسور
 • تغییر ظرفیت در کمپرسورهای پیستونی
 • اجتناب از فشار تخلیه کمپرسور
 • کنترل ظرفیت کمپرسور
 • نمودار بازده کمپرسور
 • کمپرسورهای پیچی
 • تغییر ظرفیت در کمپرسورهای پیچی
 • کمپرسورهای دوار
 • کمپرسورهای سانتریفوژ
 • تغییر ظرفیت در کمپرسورهای گریز از مرکز
 • کندانسر
 • مبنای طراحی کندانسر
 • تقسیم بندی کندانسرها
 • کنترل ظرفیت کندانسر
 • کندانسر هوایی
 • کندانسر آبی
 • کندانسر تبخیری
 • روشهای مختلف کنترل فشار در کندانسر هوایی
 • روشهای مختلف کنترل فشار در کندانسر آبی
 • روشهای مختلف کنترل فشار در کندانسرتبخیری
 • برج های خنک کن
 • اصول کار برج خنک کن
 • انواع برج خنک کن
 • محل نصب برج خنک کن
 • سیستم برج خنک کن
 • شیر انبساط حرارتی
 • انتخاب شیر انبساط
 • اصول کار سوپاپ انبساطی خودکار
 • اصول کار سوپاپ انبساطی حرارتی
 • محل نصب کپسول حساس شیر انبساط
 • اواپراتورها
 • تقسیم بندی اواپراتورها از نظر ساختمان
 • کنترل ظرفیت اواپراتور
 • پمپ ها
 • ساختمان پمپ
 • نحوه کار پمپ
 • انواع پمپ
 • نصب و راه اندازی و بهره برداری
 • انتخاب پمپ
 • فصل سوم : متعلقات جانبی سیکل تبرید
 • کنترل ها
 • کنترل کننده های مکانیکی
 • کنترل کننده های الکترونیکی
 • شیر برقی
 • شیر سرویس
 • آنتی فریز
 • مدار اینترلاک
 • کنترل فشار روغن
 • کنترل فشار مکش و رانش کمپرسور
 • ترموستات
 • فیلتر درایر
 • ریسیور
 • فلوسویچ
 • سایت گلاس
 • سنسور رطوبت
 • تله مایع
 • فصل چهارم :راه اندازی سیکل تبرید تراکمی
 • مبردها
 • شارژ روغن
 • شارژ گاز
 • مشکلات بهره برداری
 • اصول کار مدیریت انرژی در سیستمهای تبرید
 • اصول محاسبات بار برودتی
 • راه اندازی سیستم برودتی
 • مدار برق های چیلر تراکمی
 • نتیجه گیری و پیشنهاد
 • بخش سوم
 • محاسبات بار حرارتی
 • بخش چهارم
 • راهنمای کار با نرم افزار
 • حذف داده ها
 • تهیه کپی
 • چاپ دفتر چه تجهیزات
 • انتخاب تجهیزات
 • دفترچه محاسبات
 • صفحه اول ایجاد داده ها
 • تغییر مسیر پرونده ها
 • بازیابی داده ها
 • بازسازی
 • دکمه ها
 • تفییر رنگ
 • تغییر قلم
 • فرهنگ لغات واصطلاحات تاسیساتی
 • جدول تبدیل آحاد
 • تهیه پشتیبان

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 302

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید